VOIX
מאגר הקריינים המקצועיים

אלמוג הירש

קריין הבית - ברדיו חיפה. לימודי משחק - ב"ניסן נתיב". קול צעיר.

בעל מנעד מגוון החל מצעיר, קליל ועד עמוק, רציני.

מתוחכם | מלטף | מרגש