ג׳וני פיליפס

VOIX מאגר הקריינים המקצועיים

קריין בריטי.  

בעל גוון קול מבוגר, מקצועי, משוחק, סטורי טלר, הסברתי. 

הנה כמה מעבודותיו...

בריטי | הסברתי | מרשים