VOIX
מאגר הקריינים המקצועיים

נועה ארגוב

שדרנית גלגלצ , רדיו KZradio-הקצה, זמרת.

החלה את דרכה בגלצ. בעלת קול נעים ורענן, רשמי אך אדג'י. 

מטורפת על מוזיקה ברזילאית.

בימים אלה מובילה את הקמפיין החדש לחברת החשמל.

מתוחכם | מלטף | מרגש