Reuven Miller -
00:00 / 00:00

ראובן מילר

VOIX מאגר הקריינים המקצועיים

קריין פרסומות אמריקאי מוביל. e-learning וספרות.

מבטאים : אוסטרלי, דר' אפריקאי, בריטי.

בעל גוון קול עמוק ומרשים, דמויות, הסברתי, מוכר ואמין. המספר האולטימטיבי. 

הנה כמה מעבודותיו...

אמריקאי | הסברתי | מרשים